Evdehall ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu sözleşmenin bir tarafında Çağlayan Mah. 2013 Sk. No:17/21 Muratpaşa/Antalya adresinde mukim Bakü Prodüksiyon Kongre Organizasyon Özel Eğitim Danışmanlığı ve Tur. Tic. Ltd. Şti. / Greencode (bundan böyle kısaca “Evdehall” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Greencode’un sahibi olduğu https://evdehall.com (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin; internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

İnternet Sitesi: https://evdehall.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,

Kullanıcı: “İnternet Sitesi”ne çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

Üye: İnternet Sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

Üyelik: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Evdehall tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Portal: “evdehall.com” adresinde (“Evdehall”) https://evdehall.com web sitesinde ve mobil uygulamalarının her birini ifade eder.

3.EVDEHALL TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER

Evdehall; işbu sözleşmeyi onaylayan Üye’ye, İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

 • Evdehall’un faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,
 • Etkinlik programları ile ilgili güncel bilgiler, Evdehall ile ilgili haberler, etkinlik takvimleri, etkinlik içerikleri, iştigal konusu ile ilgili yayınlar ve benzer içeriklerin paylaşımı,
 • Üyenin bildirmiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,
 • Evdehall’un sunduğu ürün ve hizmetlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,
 • Üyenin, İnternet Sitesi’ne üyelik işlemlerinin yapılması; Üye’nin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, doğum tarihi ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle İnternet Sitesi gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinde güncellenmesinin sağlanması,
 • Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden içerik veya workshop satın alabilmesi.
4.İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ
 • Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, önce İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmayı ve bu dokümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklar. “Üye Ol” butonunu tıkladığında işbu sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.
 • Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur.
 • "Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Evdehall, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonraki İnternet sitesi’ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.
 • Üye, kayıt sırasında ve sonrasında Evdehall’e verdiği bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve rızası dahilinde Evdehall ile paylaştığını kabul eder.
 • Evdehall’un açık yazılı izni olmadıkça, hesabınıza erişim için kiralama, paylaşma veya hesabınıza erişim izni verme hakkınız bulunmamaktadır. Aksi takdirde; Üye, Evdehall’un doğrudan ve/veya dolaylı uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder.
5.ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Üye, Evdehall’un İnternet Sitesi Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • Evdehall’un İnternet Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Evdehall'a ve/veya Evdehall'a lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
 • Evdehall’un İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Evdehall'un bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya Evdehall’u başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
 • Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Evdehall’un sorumlu olmayacağını,
 • İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Evdehall tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Evdehall’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin Evdehall’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Evdehall’un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı yorum/mesajlar göndermemeyi,
 • İnternet Sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • Evdehall hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamının kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Evdehall’den tazminat talep etmemeyi, Evdehall’den izin almadan Evdehall servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • Kanunlara göre postalanması/paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını

tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

6.EVDEHALL’A VERİLEN HAK VE YETKİLER

Evdehall; İnternet Sitesi’ni, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Evdehall’un Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Evdehall, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilme, kurallara aykırı davranıldığı takdirde Evdehall’un gerekli müdahalelerde bulunma, Üyeyi servis dışına çıkarma ve Üyeliğe son verme haklarına sahiptir.

Evdehall; Üyelere, ücretli üyelik modelleri de sunabilir. Bahsi geçen durumda; bu üyelik modellerinin hüküm ve koşulları özel hizmet şartlarına tabi olacaktır.

Evdehall, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Evdehall, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Evdehall, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, Üye’yi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

7.ÜYE VERİLERİ, E- BÜLTEN VE GİZLİLİK

Evdehall, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Evdehall sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Evdehall’dan ve İnternet Sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Evdehall bünyesinde kullanılmaktadır.

Üye’nin, Evdehall ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin Evdehall tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Evdehall İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Evdehall ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Evdehall tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Evdehall tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.

Evdehall, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. Evdehall, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

 • Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
 • Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
 • Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

Evdehall, Üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Evdehall, ihtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Evdehall üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Evdehall sorumlu tutulmayacaktır. Evdehall kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Evdehall üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi'ne eklediği mesaj, video, haber, dosya, fotoğraf web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Evdehall tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, Evdehall'den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Evdehall ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin, üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. Evdehall, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Evdehall, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Evdehall tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Evdehall tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Evdehall’un sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye'nin kendisi sorumludur. Evdehall, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman İnternet Sitesinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. Evdehall üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Evdehall ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Evdehall’e aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Evdehall’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Evdehall’e bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Evdehall gizliliğinizin önemli olduğunu düşünüyor. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve ifşa ettiğimiz hakkında bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza ve kullanırken çevrimiçi gizliliğinizi nasıl yönetebileceğiniz konusunda bilgi için Gizlilik Seçimlerimize bakın.

8.EVDEHALL KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Evdehall'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

9.MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Evdehall'un kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

Evdehall, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Evdehall’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10.UYGULANACAK HÜKÜMLER ve YETKİLİ MAHKEME:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır. Herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda Antalya Mahkemeleri yetkilidir.

11.TEBLİGAT

Üyenin, Evdehall’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Evdehall’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

12.YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.FESİH

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.